Home 2018-09-13T15:08:49+00:00

MASS JOB OPERATIONS

KLÍČOVÉ FUNKCE

Provádění hromadných operací s joby

Vytváření a plánování sad jobů

Pozastavení a plánování periodických jobů

Zabezpečení

 • Změna aplikačního serveru pro spuštění jobů

 • Změna uživatele pro spouštění kroků jobů

 • Přidání prefixu před název jobů

 • Hromadné změny jobů napříč SAP systémy a mnoho dalšího…

 • Vytváření vlastních sad jobů

 • Hromadné plánování všech jobů v sadě

 • Dvě chytré možnosti plánování sady jobů

 • Využitelné před plánovanou odstávkou SAP systému

 • Pozastavení periodických jobů před odstávkou

 • Naplánování pozastavených jobů po odstávce bez ztráty periodicity

 • Řízení přístupu k funkcím Mass Job Operations pomocí rolí oprávnění

 • Možnost jednoduchého a rychlého vracení provedených změn

 • Logování veškerých provedených činností

Provádění hromadných operací s joby na systémech SAP

 • Změna priority jobů

 • Změna statusu jobů

 • Přidání prefixu před název jobu

 • Hromadný výmaz jobů

 • Změna uživatele, pod kterým bude spouštěn krok jobu

 • Vypnutí periodicity jobů

 • Změna aplikačního serveru, kde bude job spuštěn

 • Všechny změny lze provádět na více systémech najednou

Zjistit víc

Vytváření a plánování sad jobů

 • Vytváření sad jobů s vlastním názvem a textovým popisem

 • Modifikace již existující sady jobů

 • Hromadné naplánování všech jobů v sadě na libovolný SAP systém

 • Dva způsoby naplánování sady jobů podle preferencí uživatele

Zjistit víc

Bezpečné pozastavení periodických jobů před plánovanou odstávkou systému a jejich opětovné naplánování po skončení odstávky

 • Pozastavení periodických jobů

 • Opětovné naplánování pozastavených jobů – joby nebudou spuštěny okamžitě, ale v nejbližší možnou dobu podle nastavené periodicity

Zjistit víc

Bezpečnost

 • Provedené změny lze jednoduše vracet na původní hodnoty

 • Řízení úrovně přístupu do MJO na základě rolí oprávnění

 • Veškeré změny jobů jsou ukládány a je tam možné zjistit jejich historii

 • Chyby při úpravách jobů jsou zaznamenávány v Error logu

Zjistit víc

Mass Job Operations

Aplikace Mass Job Operations byla vytvořena společností SGEN it, s.r.o., aby poskytla uživatelům systémů společnosti SAP možnosti, které tyto systémy standardně nenabízejí. Jednou z těchto možností je hromadná správa background jobů. Aplikace MJO je navržena pro provozování na systému SAP Solution Manager, který je centrálním bodem pro správu SAP landscape. MJO nabízí funkcionality pro centrální, hromadné úpravy background jobů. Dále také pro plánování předem vytvořených sad jobů a pro pozastavení a opětovné spuštění všech jobů ve volitelném časovém intervalu.

Zjistit víc

PROČ ZVOLIT MJO

Operace nad více systémy
Úpravy jobů lze provést ve stejný čas napříč různými SAP systémy

Bezpečnost
Provedené změny jobů jsou ukládány a je tak možné sledovat jejich historii

Chyby při editaci jobů
Vznikne-li při změně jobu chyba, je zaznamenána do Error logu

Zrychlení prací po odstávce systému
Pozastavením a opětovným naplánováním periodických jobů po odstávce systému odpadá jejich jednotlivá editace a plánování termínu spuštění
Hromadné změny
Odpadá zdlouhavá editace jednotlivých jobů

Hromadné plánování většího množství předpřipravených jobů
Je možné rychle a i opakovaně naplánovat větší množství předpřipravených jobů na libovolný SAP systém

Šetří čas a finanční prostředky
Zrychlí práci při potřebě změny více jobů a šetří tak čas a finanční prostředky

Vracení provedených změn
V případě chybně provedených změn jobů lze tyto změny jednoduše a rychle vrátit do původního stavu.
Zjistit víc

PRO KOHO JE VHODNÝ

Mass Job Operations je určen pro IT operátory zodpovědné za správu jobů a správce báze SAP systémů, kterým poskytuje možnost úprav více jobů napříč SAP systémy ve stejný čas. Pracovníkům zajišťujícím bezpečnost SAP systémů poskytuje MJO přehled historických operací s joby pomocí záznamů z logu.

PŘÍZPŮSOBENÍ NA MÍRU

V případě návrhu na změnu, či rozšíření funkcionality aplikace Mass Job Operations jsme po provedení analýzy proveditelnosti schopni tyto úpravy zařadit do standarních funkcionalit, či provést tyto úpravy pro konkrétního zákazníka.
Zjistit víc

KONTAKTUJTE NÁS

Napište nám nebo rovnou zavolejte!

+420 776 137 966